Zásady ochrany osobních údajů TemplateToaster

TemplateToaster se zavazuje zajistit, že informace, které shromažďujeme od vás je zcela anonymní a chráněné, nikdy nesdílíme tyto informace s žádnou třetí stranou.

 

Jaký typ informací, které shromažďujeme: Shromažďujeme při registraci u nás, používáme tyto informace pro udržení vašeho účtu pro budoucí komunikaci. Aktivace/deaktivace licence, a tak na váš email a jméno. Naše stránky může také ukládat soubory cookie ve vašem prohlížeči, pro lepší výkon.

 

Zabezpečení: Zajišťujeme, že informace, které od vás shromáždíme, jsou fyzicky, digitálně, elektronicky chráněny před neoprávněným přístupem a nikdy tyto osobní údaje nesdílíme s žádnou třetí stranou. Vaše osobní údaje nebudeme prodávat, redistribuovat ani pronajímat, pokud to nevyžaduje zákon.